અધૂરું ચિત્ર

પપ્પા ઘરે આવ્યા, રિઝલ્ટ જોયું.
આજે ફરી મેથ્સમાં ઓછા માર્ક્સ.
એણે ખુશાલને બોલાવ્યો.
દિવસભરના તાણ અને થાક પછી ગુસ્સાથી એણે એક સડસડતો તમાચો એના ગાલ પર મારી દીધો.

~~~

દાંત પડી ગયો,
લોહી નીકળ્યું.
એ થોડી વાર પપ્પા સામે ઉભો રહ્યો. ચૂપ એકદમ.
અને પછી
દોડતો પોતાના રૂમમાં આવ્યો.
અને
એના મોઢામાંથી ટપકતા લોહીના ટીપાઓથી એ ડ્રોઈંગ બોર્ડ પર કશુંક કરવા લાગ્યો.

હા, આજે લાલ રંગ ખૂટી ગયો હતો.
લાલ રંગ વગરએ ચિત્ર અધૂરું જ રહી ગયું હોત.

બાય ધ વે, હેપી ફાધર્સ ડે.

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s