Poetry

જીવન-વાર્તા-એક અનોખો અંત

પહેલા પરીઓની વાર્તાઓ હતી.
જેના અંતે સૌ કોઇ વિખુટા પડેલા પાત્રો આખરે મળી જતા
અને
ખાધુ પીધું અને રાજ કર્યુ  એમ કહી વાર્તા પૂરી થઇ જતી.

હવે જીવન ખુદ વાર્તા છે,

દરેક નવા ચેપ્ટર પર લોકો ઉમેરાતા રહે,
અને
જે વિખુટા પડી જાય છે,
જેમનો હાથ એક વખત છુટી જાય છે,
જે દુર થઇ જાય છે,

એમાંનુ કોઇ
ક્યારેય
ફરી પાછુ નથી આવતુ.
– કેવલ

(Image Source: Isha Foundation)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s